سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مجید مروتی شریف آباد – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اردکان
الهام صالحی – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اردکان
پریسا خوش نفس – دانشجوی رشته دامپزشکی مجتمع آموزش عالی اردکان

چکیده:
این بررسی در ۶ ماه اول سال ۹۱ انجام گرفت. کبد ۷۷۵ راس گوسفند و بز ذبح شده در کشتارگاه شهرستان اردکان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۸ عدد کبد گوسفند و ۱۵ عدد کبد بز دارای ضایعات ماکروسکوپی و ضبطی بودند. به منظور تعیین در صد میزان آلودگی آنها به انگلهای کبدی،نمونه های فوق مورد بررسی ماکر وسکوپی و میکوسکوپی قرار دادهشدند. سپس جهت بررسی دقیق تر پس از تهیه نمونه های ۱ سانتی متری و طی مراحل ثابت سازی در فرمالین ، آماده سازی، تهیه مقطع پارافینی و رنگ آمیزی آنها با روش هماتوکسیلین و ائوزین مورد مطالعه قرار گرفتند. این مطالعه نشان می دهد بیشتر حیوانات آلوده ی کشتار شده، گوسفندانی بودند که از استانهای دیگر به شهرستان وارد شده بودند زیرا به دلیل هوای خشک شهرستان اردکان، انگل یا تخم انگل دوامی ندارد. لذا ضرورت ورود و خروج مناسب و قرنطینه در هر شهرستان و درمان دامهای درگیر قبل از کشتار محسوس می باشد. همچنین با برگزاری دوره های آموزشی به افرادی که اقدام به خرید گله از بیرون مینمایند می توان درصد آلودگی را به حداقل ممکن کاهش داد.