سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا سمرقندی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
منصور ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی همدان
حمید رضا غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

آلومینیوم عنصری فراوان در پوسته زمین می باشد و در مجموع 8 در صد کل پوسته زمین را به خود اختصاص می دهد.عنصر آلومینیوم باعث ایجاد بیماری آلزایمر در انسان می شود. استفاده از نمک های آلومینیوم در تصفیه آب باعث شده است که میزان آلومینیوم در شبکه توزیع بالا برود. امروزه از ترکیبات پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب استفاده می شود که آلومینیوم کمتری در آب باقی می گذارند. با توجه به اهمیت آلومینیوم در آب آشامیدنی تحقیق مورد نظر به منظور بررسی میزان آلومینیوم در شبکه توزیع آب همدان انجام شده است. تحقیق مورد نظر یک مطالعه توصیفی – مقطعی می باشد. بدین منظور تعداد 7 عدد نمونه در هر ماه از سطح شهر برداشت شد.نمونه ها در شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل شده و در آزمایشگاه غلظت آلومینیوم آن به روش اسپکتروفتومتری تعیین مقدار گردید. نتایج بدست آمده با استاندارد EPA و WHO مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید که میزان آلومینیوم در شبکه توزیع آب شهر همدان کمتر از مقادیر استاندارد می باشد. پائین بودن غلظت آلومینیوم در شبکه توزیع آب شهر همدان به علت پائین بودن میزان آلومینیوم در مخزن ذخیره اکباتان که آب شرب شهر همدان از آن تامین می شود و همچنین اختلاط آن با آب زیرزمینی بوده است.