سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد امیر نوری – کارشناس بهداشت محیط مرکزبهداشت استان سیستان و بلوچستان
ادریس بذرافشان – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو م
علیرضا حسینی – کارشناس بهداشت محیط مرکزبهداشت استان سیستان و بلوچستان
احمد علی میر پور – کارشناس بهداشت محیط مرکزبهداشت استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

فلوئور نهمین عنصر جدول تناوبی عناصر و به میزان 0/3 گرم در کیلو گرم از وزن زمین را تشکیل می دهد. فلوئور از عناصر اساسی ومورد نیاز بدن انسان بوده و میزان مطلوب آن در سلامت دندانها نقش اساسی دارد. کمبود جذب فلوئور در انسان باعث پوسیدگی دندانها وزیادی آن باعث زرد ولکه دارشدن دندانها و بیماری فلوئوروزیس می شود. حد مطلوب فلوئور درآب شرب تابع دمای محیط است و غلظت آن بین 0/5-1/5 میلی گرم در لیتر متغیر است. این تحقیق که یک تحقیق توصیفی مقطعی می باشد با هدف بررسی میزان فلوئور آب شهر ها ی استان سیستان و بلوچستان انجام شد.در طی 3 سال تعداد 263 نمونه آب از منابع آبی شهرهای استان تهیه و آزمون فلوئوربر روی آنهاانجام شد و نتایج بدست آمده حاکی از عدم کمبود فلوئور در آب شهرستانهای خاش، سراوان، سوران، بمپور، زابلی و کنارک و زاهدان (به استسنای آبهای تصفیه شده توسط دستگاهای اسمزمعکوس) می باشد. بر این اساس شهرهای جنوبی استان از قبیل ایرانشهر، نیکشهر، چابهار، قصر قند، پیشین وسرباز دارای میزان فلوئور کمتر از محدوده استاندارد می باشند که می بایست از سایر منابع از قبیل فلوئورزنی آب آشامیدنی، استفاده از دهان شویه سدیم فلورید و مواد غذایی حاوی فلوئور کمبود آن مرتفع شود.