سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
امین احمدپور – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ماهشهر،ماهشهر،ایران
اکبر پیربدلی ثمرین – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،ماهشهر،ایران

چکیده:
نفوذ نفت خام به داخل خاک باعث تغییراتی در خصوصیات ژئو تکنیکی آن می شود. در گذشته مطالعات محدودی در ارتباط با بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی خاک های آلوده انجام شده است. در این تحقیق از میان ویژگیهای ژئوتکنیکی، پارامترهای مقاومتی در 0، 2، 4، 6درصد آلودگی و و تراکم پذیری تحت دو سطح انرژی تراکم توسط آب و نفت خام روی خاک ماسه ای رس دار بررسی شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با افزایش میزان آلودگی ، مقاومت خاک افزایش و تراکم پذیری آن کاهش یافته است. همچنین از طرفی دیگر ،ذرات آلاینده نفتی خاک که نتیجه تراوش ذخیره های مخازن زیر زمینی مجراهای نفت عاری از ذرات یا ذرات محاصره کننده نفت خام پالایشگاه و دیواره های نفت خام است. در عمان،شرکت توسعه نفت خام عمان عموما بیشتر از 000/50 تن در سال، از آلاینده های نفتی خاک توسط ذرات را آمارگیری می کند چرخه ای از ذرات آلاینده نفتی خاک می تواند به ارائه راه حلی برای این مشکل کمک کند .این تحقیق قابلیت نفوذ ذرات آلاینده نفتی خاک و تصفیه مخلوط های به هم پیوسته و متراکم شامل ذرات آلاینده را بررسی می کند همچنین کاربرد دو نوع از ذرات بررسی می شود که در مکان های خاص در کشورعمان یافت می شوند .از لحاظ فیزیکی و شیمیایی کاراکتر هایی به فرم ذرات آلاینده نفتی خاک وجود داشتند. دو نوع ذراتی که در این مکان یافت می شدنددر آسفالت مخلوط بالای %40به وسیله متراکم کردن وزن وجود داشتند.کاربرد طراحی مخلوط ها در مرتب کردن روش های ساختار مخلوط بود .آسفالت مطلوب دارای استحکام است و تقریبا آسفالت های آماده شده و میزان تغییر قابلیت نفوذ آنها با دستگاه تغییر نفوذسنج بررسی شده بود.تشخیص محیطی برای اجرا کردن این پروژه به وسیله انواعی از مخلوط ها و به وسیله توکسی کاراکتر ها و تولیدات آنها (TCLP) و آنالیز استخراج برای فلزات سنگین بود.نتایج حاصل نشان میدهد که قابلیت نفوذ با اضافه کردن ذرات آلاینده نفتی خاک کاهش می یابد . یکی از مفاهیم مهم زمانی مطرح می شود که از ذرات آلاینده نفتی خاک %30 سخن می گوییم. آزمون های تصفیه با توجه دقیق بهTCLPبا انتخاب فلزات سنگین در پایین دیواره (TCLP) و با تنظیم محدوده ای برای همه ذرات آلاینده نفتی خاک مخلوط است.