سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نگین کمالی سروستانی – دانشگاه تربیت مدرس
احمد یزدانی – دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه آبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

از آنجایی که پارامتر اساسی تاثیرگذار در پایداری و تغییر فاز کریستالی – مغناطیسی ترکیبات بین فلزی ، انرژی چسبندگی است که تابعی از 1) فاصله مؤثر بین اتمی 2) دانسیته الکترون آزاد 3) انرژی پنهان اندرکنش تبادلی می باشد، لذا با توجه به بروز رفتارهای دوگانه مغناطیسی غیر عادی در بعضی ترکیبات بین فلزی عنصر گادلنیوم پدیده بحث برانگیز دانسیته اسپین الکترون آزاد در قالب پدیده SDW را که می توانند ناشی از تغییرات چگالی حالات و حتی تغییر ماهیت الکترون آزاد در فرآینداندرکنش تبادلی باشند، مورد بررسی قرار می دهیم. از اینرو با بررسی چگالش الکترون آزاد و وابستگی آن به دانسیته اسپینی از طریق ساختار باند که عامل اساسی شکل گیری ساختار کریستالی می باشد، بررسی پایداری و یا تغییر فاز ساختاری را مورد مطالعه قرار می دهیم.