سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امینه ارشادی – کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، ایران
محمد حکیم نوری – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز، آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، ایران

چکیده:
در این مطالعه طی سالهای 85 تا 91 نمونه برداری و آزمایش ده پارامتر شیمیایی بر روی 8 حلقه چاه آب شرب شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان صورت گرفت که در مجموع 560 پارامتر اندازه گیری شد. این چاهها بر روی سفره آب زیرزمینی دشت چترود حفر شدهاند که قسمتی از سفره آب زیرزمینی زرند محسوب میشود و در مسیر جاده کرمان-زرند قرار دارد. هیدروگراف واحد دشت نشان میدهد که سطح سفره آب زیرزمینی به طور متوسط سالیانه 2/26 متر افت میکند. شمال شرق تا جنوب شرق دشت مرزهای اصلی تغذیه کننده سفره هستند. تغییرات Ec در طی سالهای 85 تا 91 نشان میدهد که کیفیت آب در حال تنزل است و تیپ آب از کلروره به سمت سولفاته در حال تغییر است که دلیل سولفاته شدن آب تاثیر پذیری بیشتر آب از لایه های گچ دار کامبرین در شمال شرق و جنوب شرق دشت است. خشکسالیهای بلندمدت و برداشت بی-رویه از آب زیرزمینی نیز از عوامل موثر در کاهش کیفی آب چاههای سفره چترود هستند. باتوجه به کیفیت بهتر آب در شرق دشت چترود بهتر است برداشت آب جهت شرب از این قسمت دشت انجام شود. لازم است جهت کاهش افت کمی و کیفی آب سفره و در نتیجه چاههای آب، جهت برداشت آب از سفره تدابیر سخت گیرانه تری اتخاذ شود و از بیلان منفی سفره کاسته شود.