سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از بزرکترین مشکلات شهرهای بزرگ، کمبود فضاهای ورزشی و توزیع صحیح آن با توجه به جمعیت هر منطقه و همچنین کمبود و ناکافی بودن منابع مالی سازمان تربیت بدنی برای ایجاد
اماکن ورزشی است. بنابراین معضل کمبود مکان های ورزشی با اعتبارات فعلی حل نخواهدشد و بنابراین مشارکت بخش خصوصی در توسعه اماکن ورزشی ضروری می نماید.هدف این مقاله بررسی برنامه های هدفمندکوتاه و میان مدت و مکانیزم های تشویقی سازمان تربیت بدنی و شهرداری برای مشارکت بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی می باشد، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی بصورت کتابخانه ای، پیمایشی و تحلیل محتوا م یباشد . یافته های این پژوهش نشان م یدهد با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات درشهرهای بزرگ و مطرحشدن فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت شهری، تمام سازمانها و دستگاه هایی که به نحوی در احداثمراکز ورزشی نقش دارند باید روشهای سنتی و برنامه های غیر جامع خود را به برنامه های هدفمند کوتاه، میان مدت تغییر دهند و روش های نوینی را برای مشارکت بخش خصوصی ابلاغ نمایند اولین گام برای تحقیق این هدف، اعطای تسهیلات جهت صدور مجوز برای احداث مکانهای ورزشی به بخش خصوصی توسط سازمان تربیت بدنی م یباشد که مستلزم برخورداری از دانش پایه و اطلاعات به هنگام است یعنی یافته هایی که این مقاله به آن اهتمام داشته است.