سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خدابخش پناهی کردلاغری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مسعود ترابی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

یونجه، یک لگوم چند ساله که به دلیل کیفیت بالای علوفه تولیدی و قدرت سازگاری زیاد یک گیاه ارزشمند گیاه محسوب می شود ).3) اهمیت تولید بذر در این گیاه از تولید علوفه کمتر نیست . زیرا بذر مرغوب اساس ایجاد یک مزرعه خوب است . گیاه یونجه نسبت به عناصر غذائی پر توقع است و فسفر یکی از عوامل محدود کننده رشد آن است لذا تأمین عناصر غدایی مورد نیاز گیاه برای تولید محصولی خوب و اقتصادی ضروری است . و چون در خاکهای آهکی قابلیت استفاده عناصر غذائی فسفر و ریز مغذی ها تحت اثر شیمی خاک دارای محدودیت می باشند و کمبود آنان اغلب مشاهده می شود . لذا تأمین مقدار کافی برای دستیابی به محصول مناسب کمی و کیفی ضروری است . بررسیها اثر مثبت مصرف کود فسفاته و همچنین عناصر ریز مغذی مانند روی ، آهن را بر عملکرد یونجه بخوبی نشان داده است . یونجه به ازای تولید هر تن ماده خشک به بیش از 10 گرم مس، یکصد گرم منگنز ، پنجاه گرم روی و حدود 300 گرم آهن نیاز دارد از طرفی بدلیل آهکی بودن خاکها مصرف عناصر ریز مغذی از طرفی محلول پاشی روشی مؤثر و با صرفه شناخته شده است عدم وجود تحقیقات جامع در زمینه اثرات فسفر و ریز مغذی ها بر عملکرد بذر و علوفه یونجه در این ناحیه انجام آنرا ضروری نشان داد . لذا این بررسی با هدف فوق انجام گردید .