سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا مختاری – مدیریت تحقیق و توسعه، سازمان منطقه آزاد قشم
زهرا مصطفایی – مدیریت تحقیق و توسعه، سازمان منطقه آزاد قشم

چکیده:

گردشگری ورزشی، صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگری و ورزش پدید آمده است و افراد بسیاری در سراسر جهان در آن اشتغال دارند. گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری دارد و در کشور ما نیز گسترش آن برای رشد صنعت گردشگری اجتناب ناپذیر است. نرخ رشد صنعت گردشگری ورزشی حدود 10 در صد در سال برآورد می شود. مسافرت به دلایل غیر تجاری(تعطیلات) یا تجاری (غیر تعطیلات، حرفه) برای شرکت یا مشاهده فعالیتهای ورزشی، به عنوان گردشگری ورزشی شناخته می شود. به طور کلی گردشگران ورزشی یا تماشاچیان هستند و یا گردشگران ورزشی فعال که خودشان در حین سفر به فعالیتهای مختلف ورزشی م یپردازند. بعضی از کشورهای جهان از جاذبه های طبیعی زیادی برای توسعه گردشگری ورزشی برخوردار هستند و با استفاده از این فرصت ها توانسته اند گردشگری ورزشی را در کشور خود توسعه دهند. با توجه به بررس یهای صور تگرفته و اثبات شده، ایران یکی از ده کشور اول جهان از نظر جذابی تهای گردشگری است از این رو اهمیت دارد از قابلیت های خود در توسعه گردشگری استفاده کند. جاذبه های طبیعی ورزشی موجود در ایران که به هفت دسته تقسیم بندی شده است عبارتند از: تپه نوردی، شکار، صید و ماهیگیری، ورزش های زمستانی، ورزش های ساحلی و آبی، بیابانگردی، طبیعت درمانی، کوهنوردی و غارنوردی. لذا هدف این تحقیق بررسی راهکارها و برنامه های ضروری در تبدیل سواحل قشم به قطب ورزش های ساحلی و آبی، بیابانگردی، صید و ماهیگیری و طبیعت درمانی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری ورزشی و توریسم شهرستان قشم می باشد.