سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سیدحسین مجتهد زاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده:
امروزه در جوامع پیشرفته علمی، کنترل انواع آلایندههای صنعتی و معدنی از اهمیت بالائی برخوردار است.از اینرو همواره سعی پژوهشگران بر این بوده تا با ارائه راهکارهای جدید، ضمن افزایش بازدهی و کاهش هزینه،انواع ضایعاتی را که بخش مهمی از آن را فلزات سنگین تشکیل میدهند، با روشی اصولی دفع کنند. بکارگیریگیاهان تکنولوژی جدیدی است که در آن گیاهان با انواع مکانیسمها، تصفیه خاکهای آلوده را انجام میدهند.این روش به گیاهپالائی مرسوم است. از جمله این گیاهان میتوان به متالوفیتها اشاره کرد که با ذخیره فلزاتسنگینی چون سرب، کادمیوم، جیوه و غیره در اندامهای مختلف خود با صرف هزینه کمتر از روشهای مرسوم،محیط مورد نظر را از وجود این عناصر پاکسازی میکنند.