سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عمار دهگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مصطفی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حسین چاه شوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حسین اسماعیلی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:
میکروذرات، ذرات بسیار کوچکی هستند که کاربردهای گسترده ای در پزشکی و دارویی بدست آورده اند. اندازه چنین ذراتی در محدوده 1 تا 500 میکرومتر می باشد. بسته به کاربرد آنها، می توانند به صورت جامد، متخلخل یا توخالی باشند. میکروذرات از نظر شکل کروی هستند و زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که پایداری مساحت سطح ذره از اهمیت زیادی برخوردار باشد. این ذرات از نظر تجاری در مواد بسیاری وجود دارند که شامل سرامیک ها، شیشه، پلیمرها و فلزات می باشد. میکروذرات نسبت سطح به حجم بالاتری در مقایسه با ذرات در مقیاس ماکرو دارند و بنابراین رفتار آنها می تواند نسبتاً متفاوت باشد.. این نوع ذرات می-توانند در میدان های صوتی، مغناطیسی و … درون یک سیال قرار گیرند. در این مقاله به بررسی نیروهای اعمال شده بر روی میکروذرات در یک سیال پرداخته می شود. این نیروها می توانند از نوع امواج صوتی یا ناشی از میدان مغناطیسی باشند. در یک میدان صوتی، ذرات معلق شده در معرض نیروهای حاصل شده از پراکنش امواج صوتی قرار می گیرند. در این نوع میدان، نیروی امواج صوتی با استفاده از تئوری لزج (بدون ویسکوزیته) نیروی امواج صوتی مدل سازی می شود. علاوه بر این، نیروی مغناطیسی اعمال شده بر روی یک ذره مغناطیسی تابعی از گرادیان میدان مغناطیسی و مغناطیسی شدن ذره می باشد