سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر امیری پریان – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درایران نخودهایی که پاکوتاه هستند و عملکرد بالایی دارند هنوز به صورت سنتی دستی برداشت می شوند این امر سبب شده که همیشه هزینه ی گزافی جهت برداشت آن صرف گردد برای رفع این مشکل ابتدا باید خواص مکانیکی مورد نیاز این گیاه شناسایی شود تا بتوان برای برداشت مکانیزه آن اقدام نمود دراین تحقیق میزان نیروی بوته کنی و ضریب اصطکاک ساقه ی نخود و همچنین تاثیر زمان برداشت و سرعت برمقدار آنها مورد بررسی قرارگرفت نیروی بوته کنی و ضریب اصطکاک سابقه درابتدای فصل برداشت رطوبت دانه حدود 20/5% و انتهای فصل برداشت رطوبت دانه حدود 5/1% و سرعتهای 1، 5 و 10 سانتیمتر برثانیه برای بوته کنی و سرعتهای لغزشی 35 و 45 و 55 سانتیمتر برثانیه برای تعیین ضریب اصطکاک ساقه ی نخود بر روی ورق فولادی صیقلی اندازه گیری شدند دراین تحقیق بیشترین مقدار نیروی بوته کنی در زمان اول ابتدا فصل برداشت و برابر 12/2 کیلوگرم نیرو و بیشترین مقدار ضریب اصطکاک در رطوبت دانه ای 20/5% و سرعت لغزشی 55 سانتیمتر برثانیه 0/262 و کمترین مقدار آن دررطوبت دانه ای 5/1% و سرعت لغزشی 35 سانتیمتر برثانیه 0/221 بدست آمد.