سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صبا مهر پویا – گروه زیست شناسی واحد جهرم دانشگاه آزاد اسلامی جهرم ایران
محمد پور احمدی – بخش علوم تشریحی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ایران

چکیده:
خفاش ها تنها پستاندارانی هستند که پرواز حقیقی دارند و بعد از انسان وسیع ترین پراکندگی را در سطح زمین دارا هستند و با توجه به این که حیوانات بسیار مفیدی هستند برخی از آنها در گرده افشانی درختان نقش موثری دارند. در این پژوهش معده خفاش میوه خوار مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: برای انجام این پژوهش از نمونه های خفاش های غار سنگ تراشان و غار تادوان ۵ خفاش به کمک دست و یا با قرار دادن تور حشره گیری در جلوی ورودی شکاف های کوه و تونل های داخل غار اقدام به صید خفاش شد. سپس حیوانات را با استفاده از دی اتیل اتر بیهوش کرده و پس از بیهوش شدن کامل حیوان بافت معده جدا گردید و از این بافت مقاطع بافتی تهیه گردید و با استفاده از روش های هماتوکسیلین –ائوزین، تری کروم ماسون، پریودیک اسید شیف و آلسین بلو رنگ آمیزی شد و سپس این مقاطع از لحاظ وجود یا عدم وجود پرز، نوع سلول های عضلانی، ترتیب لایه ها، نوع غدد، نوع ترشحات غدد، انواع سلول ها، وجود یا عدم وجود پرده سروزی و وجود یا عدم وجود چاله با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بافت معده درگونه خفاش میوه خوار شبیه به پستانداران و دارای ۳ ناحیه کاردیا، بدنه و پیلور می باشد و آستر مخاط و زیر مخاط دراین گونه واضح است. نتیجه کلی: به طور کلی لایه ها در گونه میوه خوار ضخیم بوده که احتمالاً علت آن می تواند بزرگ بودن معده گونه میوه خوار باشد.