سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا دبیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز
پروین نصیری – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
مجید عبایپور – استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد صادق سخاوتجو – استاد دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

در تحقیق حاضر 60 ایستگاه به منظور بررسی و اندازه گیری میزان تراز صدا در شبانه روز در منطقه 2و 6 شهرداری شیراز انتخاب گردید (در هر منطقه 30 ایستگاه) و نمونه برداریها در فصل بهار به مدت دو هفته صورت پذیرفت. اندازه گیری ها به صورت روزانه ( 7صبح الی 10 شب ) و شبانه ( 10 شب الی 7 صبح ) بودند. پارامترهای اندازه گیری شده صدا در ایستگاههای نمونه برداری(leq,lmax,lmin,spl) بودند، سپس با استفاده از فرمول محاسبه Ldn نیز در ایستگاهها تعیین گردید..همزمان تکمیل پرسشنامه های صدا نیز در محل ایستگاههای اندازه گیری صورت گرفت.اعداد حاصل از اندازه گیری ها با مقادیر استاندارد مقایسه شد، نتایج نشان داد تقریباً در تمامی ایستگاهها مقادیر صدابیش از استاندارد می باشند. از نتایج مهم این تحقیق تهیه نقشه های همترازی صدا جهت تعیین نقاط بحرانی دو منطقه شهرداری از لحاظ آلودگی صدا با استفاده از نرم افزار ArcGIS می باشد.