سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
اعظم مومزایی – دانشجو کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
مینو حقیر – دانشجو کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
علی اکبر کریمیان – دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیبانی دانشگاه یزد

چکیده:
تاین مقاله به بررسی حوزه آبخیز بالادست فرخشهر واقع شده در استان چهارمحال و بختیاری، از لحاظ وضعیت اقتصادی اجتماعی آن از جمله جمعیت، اشتغال؛ کشاورزی و دامداری ومشکلات و تنگناهای آن؛ صنایع جانبی وهمچنین بررسی اقتصادی و اجتماعی خسارات سیل و خشکسالی در حوزه پرداخته است. طبق نتایج به دست آمده از لحاظ اشتغال و درآمدزایی، مردم منطقه از طریق کشاورزی، دامداری و صنایع جانبی (مرغداری و کارخانه شیرخشک) امرار معاش می کنند. وضعیت در آمد در منطقه از شرایط مناسبی برخوردار نیست و کفاف حداقل نیازه ای زندگی روزمره را نمی دهد لذا شرایط فعلی نمی تواند آیند پایداری برای آنان تضمین کند.