سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهربانو میمنی – کارشناس بهداشت محیط شهرستان زاهدان
علیرضا حسینی – کارشناس بهداشت محیط استان سیستان و بلوچستان
احمد علی شیخ اویسی – کارشناس مسئول بهداشت محیط زاهدان
محبوبه کراچی اصفهانی – کارشناس بهداشت محیط شهرستان زاهدان

چکیده:

بهداشت محیط شامل کنترل عواملی که به صورت بالقوه و بالفعل تاثیرات سوئی بر بقا و سلامتی انسان دارد. با توجه به تعالیم دین اسلام وسیره پیامبر اکرم (ص) ، مساجد از حیث قداست جایگاه والایی داشته و به عنوان آیینه تمام نمای دین اسلام می بایست دارای وضعیت نظافت ، پاکیزگی و بهداشت یه گونه ای باشد که مصداق دستوارت دینی باشد. این تحقیق باهدف بررسی وضعیت بهداشت مساجد از لحاظ بهداشت فردی ، وضعیت ساختمان ، بهداشت وسایل و ابزار کار ، و امتیاز بندی نهایی وضعیت بهداشتی مساجد در شهرستان زاهدان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق که از روش مشاهده ، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد،227 مسجد مورد بازدید قرار گرفت.نتایج حاصله نشان داد 97 % خادمین مساجد فاقد کارت بهداشتی بودند 45% مساجد فاقد آبداخانه و 30%آبدارخانه های موجود از نظر بهداشتی شرایط نامطلوبی داشتند.77% مساجد توالت های غیر بهداشتی و 84% دستشویی غیر بهداشتی داشتند و 81 % مساجد نیز فاقد سیستم لوله کشی صابون مایع در وضوخانه بودند. در این مطالعه وضعیت بهداشت محیط 47% مساجد ضعیف ، 37% متوسط و فقط 15% مساجد مطلوب ارزیابی شد. با توجه به نتایج به دست آمده وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر زاهدان ، وضعیت مطلوبی نبوده و انتظار می رود با همکاری مسئولین بهداشتی ، اجرای طرح شبنم ، مشارکت فعال روحانیون و ائمه جمعه و جماعات و جلب مشارکت های مردمی وضعیت بهداشتی مساجد رو به بهبود و پیشرفت باشد.