سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی، دانشکده مه
ایثار قمری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در راستای ارزیابی وضعیت بخش های مهم صنعتی کشور و دورنمای آینده آنها، مقاله حاضر صنایع دریایی کشور را معرفی و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار داده است. مسلماً وسعت موضوعات بسیار گسترده و فراتر از محدوده گنجایش این گزارش بوده و در تهیه و تدوین سعی شده به رئوس مطالب و ویژگی های خاص این صنعت اشاره شود. در این مقاله از منابع مختلفی برای تهیه آمارها استفاده شده است. در بسیاری موارد برای تهیه آمارهای صحیح و قابل اعتماد در زمینههای مختلف به شرکتهای مرتبط یا دانشگاههای مختلف مراجعه حضوری شده و آمار درست و مورد وثوق اخذ شده است. و در مورد آمارهای مربوط به شرکتها یا دانشگاههای شهرستانهای خارج از تهران با تماس تلفنی آمار مورد نظر گرفته شده است. سعی در ایجاد ارتباطات قوی بین مراکز آموزشی و تحقیقاتی دریایی کشور با مراکز بینالمللی جهت استفاده از تجارب تکنولوژی کشورهای پیشرفته و همچنین تدوین روشهای دقیق برای ارتباط مراکز آموزشی و پژوهشی کشور با صنایع دریایی و سعی در گسترش بخشهای دریایی خصوصی و همچنین خصوصسازی مراکز دریایی دولتی موجود، نمونههایی از پیشنهادها و راهکارهایی است که جهت رشد و توسعهی هر چه بیشتر صنعت دریایی در کشورمان در این مقاله ارائه شده است.در هر حال مهندسی دریا و صنایع دریایی کشور جدا از بحث ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی، یک مقوله استراتژیک در امنیت و حفظ استقلال کشور محسوب می شود. لذا در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کشور توجه به این حوزه بسیار ضروری می نماید