سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
صدیقه درخشنده فر –

چکیده:

بارش مهمترین پارامتر اقلیمی دریک منطقه به شمار می رود و تغییر درروند بارش درطول زمان می تواند زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد وقوع خشکسالی بارزترین پدیده کاهش بارندگی دریک منطقه است برای بیان وضعیت بارش درهرمنطقه از میانگین بلندمدت بارش سالانه و ماهانه استفاده می شود اگرروند تغییر پذیری بارش زیاد و غیرقابل پیش بینی باشد می تواند زندگی بشر را به مخاطره بیاندازد و اقلیم منطقه را دستخوش تغییرات جدی قرار دهد یکی از رهیافت های مطالعاتی برای بررسی تغییرات بارندگی بکارگیری روشهای آماری است دراین پژوهش با استفاده ازروش من کندال و براساس روشهای ترسیمی مجموع بارش سالانه و ماهانه در9 ایستگاه شهرستان ایزدخواست ومحدوده آن و دردوره زمانی 34 ساله مورد تحلیل قرارگرفته است نتایج نشان میدهد درماه های آذروبهمن روند معنی دار مثبت و ماه اردیبهشت روند معنی دار منفی وجود داشته و دربقیه ایستگاه ها روندمعناداری دیده نمی شود.