سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود حاجیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه پترولوژ
علی خان نصر اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- استادیار گروه زمین شناسی

چکیده:

رخنمون های آتش فشانی ریولیتی با سن ائوسن- الیگوسن بصورت روانه ایگنیم مبریت و توف در شمال شرق اصفهان بر روی سنگ های آتشفشانی اندزیتی ائوسن بالایی قرار گرفته است. این ناحیه بخشی از کمربند آتشفشانی ارومیه دختر می باشد. این سنگ ها حاوی کانه زایی منگنز گرمابی می باشد. سنگ ها از نظر ترکیب کانی شناسی و طبقه بندی های شنگ شناسی در گروه ریولیت ها قرار دارد از نظر کانی شناسی شامل کانی های اصلی کوارتز پلاژیوکاز و فلدسپات آلکان است. ریولیت ها در گروه ساب آلکالن و کالکو و پتاسیک می باشد و متعلق به یک رژیم تک تکتنوماگمائی حاشیه فعال قاره ای است.