سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین‌ شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمد غفوری – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین‌ شناسی مهندسی
علی ارومیه ای – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران، گروه زمین‌ شناسی مهندسی
محسن عباسی – دانشجوی رشته زمین‌ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرحهای عمرانی مهمی به کار گرفته می شود و همچنین شالوده اکثر سازه‌ها بر روی آن متکی است . بنابراین برای طراحی سازه ای که قرار است بر روی خاک احداث شود نیاز به آگاهی از برخی پارامترهای خاک و خصوصیات ژئوتکنیکی آن داریم. برای بدست آوردن پارامترهای مورد نیاز، لازم است شناسایی های تحت الارضی در محل مورد نظر انجام شود. به همین منظور در پی آبرفتی محل ساختگاه سد ، اقدام بهحفر گمانه هایی گردیده است . این گمانه ها جهت کسب نمونه هایی برای آزمایشات آزمایشگاهی و شناسایی عینی ، تعیین عمق سنگ بستر ، طبقه بندی خاک ، انجام برخی آزمایشهای درجا نظیر آزمایش نفوذ پذیری , آزمایش نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط حفر شده اند . در این مقاله با توجه به نتایج آزمایشات صورت گرفته ، به بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی پی آبرفتی می پردازیم