سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم میرعزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانش
امیرحسین کوکبی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی آلیاژهای آلومینیوم 7075-O و 7075-T6 به منظور بررسی اثر شرایط اولیه فلز پایه روی خواص جوش حاصل از این روش انجام شد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که شرایط اولیه فلز پایه اثر زیادی روی مورفولوژی جوش، عیوب جوش و خواص مکانیکی اتصال دارد. در جوش های آلیاژ 7075-O، فصل مشترک بین منطقه اغتشاش یافته (SZ) و منطقه تحت تاثیر عملیات ترمومکانیکال (TMAZ) واضح نیست. عیوب جوش در این نمونه ها در قسمت پایین جوش و در طرف پیش رونده مشاهده می شود. در جوش های آلیاژ 7075-T6، فصل مشترک بین منطقه اغتشاش یافته (SZ) و TMAZ کاملا مشخص و واضح است. همچنین ساختار پوست پیازی در این نمونه ها کاملا در منطقه اغتشاش یافته مشخص است. عیوب جوش در این نمونه ها در قسمت میانی جوش و متمایل به طرف عقب رونده دیده می شود. بیشترین کارآیی استحکام کششی (tensile strength efficiency) اتصالات برای حالت 7075-O، 96 درصد و برای حالت 7075-T6، 67.2 درصد است. محل شکست نمونه ها نیز برای دو حالت 7075-O و 7075-T6 مفاوت است.