سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
علی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ازاد بیرجند
فرید فروزانفر – دکترای معماری -عضوهیات علمی دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده:
بافت تاریخی اردکان یکی از سالمترین بافتهای قدیمی ایران میباشد و به علت قرار گرفتن درموقعیت خاص جغرافیایی تا حد زیادی از حوادث روزگار مصون مانده است. این بافت از ویژگیهای کامل شهرهای کویری برخوردار ودر از بعضی خصوصیات منحصر به فرد می باشد. باروی زیبا ، دروازههای متناسب ، ساختمانهای موزون ، آب انبارهای متعدد ، کوچههای تنگ و باریک ، محلات منسجم ، در بندهای انحصاری و مساجد بزرگ و جالب ازویژگیهای این بافت تاریخی محسوب میگردد. . هدف اصلی از بررسی ویژیگی های کمی وکیفی شناخت گذشته و حال آن دربافت تاریخی است تا بتواند آینده مطلوب را به تصویر کشد .تحقیق حاضر ازنوع توصیفی، پیمایشی است. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگی های کمی وکیفی در بافت تاریخی درقیاس با کل شهر نیز متفاوت است.وایا امکان احیاء ان با توجه به نیاز موجود امکان پذیر است یا نه