سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش بقال نژاد – رئیس گروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوزه آبریز رودخانه کارون بزرگ
احمدرضا اسماعیلی – مدیر دفتر برنامه ریزی مخازن سدها

چکیده:

بهره برداری بهینه از مخازن سدها در گرو برنامه ریزی ها در گام های زمانی کوتاه مدت وبلند مدتمی باشد. بطور کلی بهره برداری مخازن سدها وابسته به مقادیر آورد رودخانه ها می باشد. مقادیر آب ورودی به مخازن سدها با توجه به وضعیت هیدرولوژیکی و شرایط متفاوت آب و هوائی ، متفاوت می باشد. در این مطالعه سعی گردیده است که سیستم هشدار سیل رودخانه دز بطور Real Time در مقطع سد مخزنی دزارئه گردد. به منظور تهیه سیستم هشدار سیل از نرم افزارHEC-HMSاستفاده شده است. به طور کلی جهت ارائه سیستم هشدار سیل، دو مرحله اساسی را می بایست انجام داد که این مراحل عبارتند از : الف- کالیبراسیون مدل حوزه آبریز بر اساس داده های تاریخی ثبت شده از جمله : دبی رودخانه و بارندگی.ب- روندیابی سیلاب در مقاطع مختلف رودخانه با استفاده از روش های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی.