سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خسرو عسگری – نیروگاه شهید رجایی
فریدون فرحناک فومنی –

چکیده:

یکی از شاخص های مهم کنترلی شبکه سراسری برق، فرکانس می باشد که تغییرات آن نمایانگر تغییر در فرآیند تولیدو مصرف است تغییرات فرکانس بیشتر از مقدار نامی علاوه بر وارد آوردن صدمات به شبکه برق رسانی بر وسایلبرقی مشترکان برق اثرات زیانبار دارد و همچنین در صورت عدم کنترل فرکانس شبکه درمحدوده مجاز موجب عدم ناپایداری و حتی فروپاشی شبکه وبلک اوت خواهد شد همانطوری که عدم کنترل محلی فرکانس، فروپاشی کل شبکه رادر 30 اردیبهشت 1380 به دنبال داشت. تنظیم فرکانس می تواند در هر نقطه از شبکه با توجه به پراکندگی و تنوع نیروگاهها در تمامی طول شبکه سراسری برق کشور انجام پذیرددر این مقاله ابتداً به ضرورت بکارگیری کنترل فرکانس در شبکه برق و مفهوم آن با توجه به تعریف پارامترهایی مانند فرکانس نامی، باند راکد و دروپ فرکانس پرداخته سپس نحوه کنترل فرکانس در سیستم های کنترل نیروگاه واقداماتانجام شده جهت فعال سازی قابلیت کنترل فرکانس واحدهاشرح داده می شود ودر انتها بر اساس گرافهای ثبت شده ازمگاوات، فرکانس و شرایط سایر متغیرهای مهم کنترلی واحد، نشان داده خواهد شد که در شرایط کنترل فرکانس نه تنها واحدها دارای پایداری کافی هستندبلکه به نحوی موثرپاسخگوی تغییرات فرکانس شبکه نیز میباشند