سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حجت الله رشیدی – دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات

چکیده:

پیشرفت دغدغه ی اساسی انسان معاصر است. بنابراین پرسش از شیوه ها، ابزارها و ساز و کارهای رسیدن به پیشرفت و تعالی، پرسشی جدی فرا روی گرایش ها، نگرش ها، بینش ها، دانش ها و دانشمندان مختلف است. برخی ازنظریه پردازان بر این باورند که با تاسی و تقلید از غرب، می توان به پیشرفت و توسعه ی همه جانبه دست یافت. اما پاره ای از اندیشمندان معتقدند که در مبانی دینی و سیره ی پیامبر اعظم )ص( راه رسیدن به پیشرفت همه جانبه به خوبیتبیین و ترسیم شده است. این مقاله درصدد است تا با کند و کاو در تاریخ صدر اسلام مسیر جدیدی فرا روی بومی سازی نظریات پیشرفت و توسعه بگشاید و به این سؤال پاسخ دهد که پیامبر اسلام )ص(، چگونه توانست در فرصتیاندک وبا امکاناتی ناچیز، آن چنان تغییراتی در سطح فرد و جامعه پدید آورد که پس از مدتی، جامعه ای کاملاً متفاوت و توسعه یافته در همه ی ابعاد و جوانب با آن چه پیش از آن بود، به وجود آورد. ضمن اینکه ما در پی آنیم که با بررسی و تبیین الگوی پیشرفت در سیره ی پیامبر اعظم )ص( به مدلی جامع جهت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت دست یابیم