سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام عابدی – برق منطق های تهران (دفتر فنی تولید)

چکیده:

با توجه به نقش مهم پایداری تولید واحدهای نیروگاهی در حفظ و ثبات شبک ههای الکتریکی و همچنین با عنایت به بالا بودن هزینه های سرمایه گذاری در عوامل تولید و انتقال نیرو، استفاده از تکنیک ها و راهکارهای عملی و مؤثر درکاهش حوادث، در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش هزینه های کلان کاملاً ضروری می باشد. در این مقاله شرح مختصری از چگونگی وقوع حادثه در یک واحد بخار سیکل ترکیبی 100 مگاواتی و روند کاری این واحد تولیدی درقبل از بروز حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به ریش هیابی علت بروز حادثه نکات قابل توجهی را پیرامونمباحث طراحی، نصب و بهره برداری تجهیزات نیروگاهی و راهکارهای مناسبی جهت پیشگیری و تکرار چنین حوادثی در نیروگاه مورد مطالعه و نیروگاههای مشابه ارائه م یگردد، تا شاید یادآوری این نکات هوشتاری برای بهره برداران نیروگاهها و زنگ خطری برای پیمانکاران نصب و تعمیرات باشد