سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید عباسی – کارشناس ارشد سازه گروه پژوهشی مقاوم سازی ، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل
مقصود پوریاری – کارشناس ارشد گروه پژوهشی مقاوم سازی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نق
حمید مهیاد – کارشناس ارشد مهندسی برق – مخابرات، مهندسین مشاور کاوشکام آسیا

چکیده:

در این تحقیق امکانات و تجهیزات مخابراتی موجود در سازمان بنادر و کشتیرانی مورد مطالعه قرار گرفت . با توجه به نقش این سازمان در اعمال حاکمیت در بخش دریایی اعم از اداره امور بندری و امور دریایی،ارایه خدمات در بخش انتقال کالا و مسافر، عملکرد سیستمهای مخابراتی و اطلاع رسانی این بخش با توجه به سه حزوه کارکردی عملکرد روزمره،عملکرد ایمنی و عملکرد در شرایط بحران خصوصا جهت اعمال مدیریت مناسب در دقایق اولیه اهمیت فراوان دارد در این راستا با مطالعه امکانات و تجهیزات مخابراتی موجود زیربخش دریایی ابتدا شناخت لازم از وضع موجود آمار و اطلاعات سیستمهای مخابراتی و همچنین نیازمندیهای موجود در این سازمان به عمل آمده سپس جهت نیل به هدف تعیین نقاط ضعف و گلوگاههای اصلی زیرساختهای مخابراتی موجود،
تحلیل وضع موجود انجام پذیرفته است . تکنولوژیهای موجود سیستمهای مخابراتی در سازمان بنادر و کشتیرانی شامل : بی سیم های باند VHF,UHF ، بی سیم های باند HF ، شبکه ماهواره ای VSAT ، امکانات عمومی وزارت مخابرات می باشد . در این تحقیق امکانات مزبور بر اساس معیارهایی شامل پایداری، ظرفیت، انعطاف پذیری ( قدرت مانور و پوشش ) طبقه بندی و سطح بندی گردیده است . سپس متناسب با امکانات موجود به ازای هر یک از تکنولوژیهای مزبور در سطح کشور که در اختیار زیربخش دریایی بوده و همچنین براساس آمار صد سال اخیر انواع بلایای طبیعی بوقوع پیوسته در کشور، میزان خطر مشخص گردیده و تعیین نقاط ضعف و گلوگاهی مخابراتی بخش حمل ونقل به عمل آمده است .