سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محسن مرادی – دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات یاسوج
ناهید مجیدی – دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات یاسوج
سیده زهرا موسوی – دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات یاسوج

چکیده:
پایه و اساس تکنولوژی MPLS درارسال Packet وپیش بینیمهندسی ترافیک درشبکه های IP میباشد. برای انجام این کار بین مبدا ومقصدکه قبلا براساس user های خاصی محاسبه می شدند،عملکرد بدون اتصال شبکه های IP بیشترمانند یک شبکه اتصال گرا میشود. یک دیوایس MPLS بمنظورتسریع درارسال برنامه (scheme) از label ها استفاده میکندکه سریعتراز روش تطبیق آدرس برای تعیین HOPبعدی جهت Packetهای دریافتی است .جهت مهیاسازیمهندسی ترافیک و بمنظورنمایش لولهایQOS که توسط شبکه پشتیبانی میشود، ازجداول استفاده میکند. جداول وبرچسب ها بمنظور برقراری مسیرانتها به انتها (end-to-end) با هم استفاده میشوند که به آنLSPگفته میشود.در این مقاله پروتکل های مسیریابی IP سنتی مانند OSPF ، IS-ISو توسعه پروتکل های سیگنالینگ موجود مانند RSVP ،CDLDPکه مجموعه ای ازپروتکل های MPLS میباشدMPLS، GMPLS را به منظورمهیاسازی لایه کنترل ( سیگنالینگ ومسیریابی )مربوطبه تجهیزاتی که در حوزه های پکت ، زمان ، طول موج وفیبرسوئیچ می شوند بررسی می کنیم. این سطح کنترلی مشترک عملیات شبکه را ساده کرده وکلیه اتصالات End-to-End ومنابع شبکه را بطوراتوماتیک مدیریت می کند وسطح کیفیت سرویس (QOS ) را برای کاربردهای پیچیده که قابل پیش بینی هستند مهیا میکند.