سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
امین علیزاده – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
علی نشاط – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران

چکیده:
پسته و خرما 76 درصد از سطح زیر کشت باغات استان کرمان را به خود اختصاص داده اند و نقش تعیین کننده ای در صادرات استان و حتی کشور دارند. لذا بررسی تحلیل آب مجازی محصولات استراتژیک بخش کشاورزی می تواند ما را در سیاست گذاری و برنامه ریزی بهینه منابع آب یاری دهد. برای نیل به این هدف به محاسبه میزان آب مجازی محتوی محصولات کشاورزی استراتژیک استان (پسته و خرما) در سال 1388 و محاسبه حجم مبادلات آب مجازی استان از طریق واردات و صادرات این محصولات با استفاده از روش هوکسترا و هانگ ( 2002 ) و هوکسترا و همکاران، ( 2009 ) پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد استان کرمان صادر کننده آب مجازی است و حجم صادرات آب مجازی در سال 1388 بیش از 2/64 میلیارد متر مکعب برآورد گردیده است. تراز خالص آب مجازی استان کرمان معادل 2/64- میلیارد متر مکعب در سال بدست آمد. پسته و خرما جزء محصولات پرمصرف محسوب شده و از طرفی سایر محصولات نظیر غلات، میوه ها و صیفی جات محصولات کم مصرفی هستند. پسته با عملکرد پایین میزان آب مجازی بالایی را دارا می باشد. اما خرما با عملکرد مناسب تری پایین تر از پسته قرار می گیرید اما هر دو محصول نسبت به حد استاندارد دارای آب مجازی بالایی هستند.