سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید علی اکبری – کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیائی موید – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا حیدری – کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاظم پورآذرنگ – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کاربرد زیاد آلیاژ تیتانیم 6Al-4V در زمینه های مختلف هوا فضا و پزشکی منجر به افزایش اهمیت ویژه این آلیاژ شده است. بدین منظور تحقیقات گسترده ای در زمینه استحکام شکست و چقرمگی ورقه های نازک این آلیاژ انجام گرفته شده است. ولی با وجود این تاثیر پارامتر های ساختاری و محدودیت های هندسی بر روی استحکام شکست و چقرمگی ورق نازک زیر یک میلیمتر آلیاژ تیتانیم 6Al-4V چندان شناخته شده نیست. در این تحقیق اثر ضخامت بر روی شکست ورق های نازک آلیاژتیتانیم 6Al-4V مورد بررسی قرار گرفت و توسط روش المان محدود توسط نرم افزار ABAQUS تحلیل گردید. روند جوانه زنی و رشد ترک و شکل گیری سطح شکست با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده منطقه ی مثلتی شکل و مسطح در ابتدای رشد ترک و شکست مایل در ادامه کار می باشد. همچنین اندازه دیمپل ها در منطقه ی مسطح از اندازه بالاتری نسبت به منطقه ی مایل برخوردار بود.