سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مرضیه السادات هاشمی سهی – میکروبیولوژیست و کارشناس ارشد مهندسی آب ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

چکیده:
کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط اقلیمی وریزش های جوی ، از مناطق خشک ونیمهخشک جهان به شمار می رود و بدین لحاظ محدودیت آب واهمیت مدیریت منابع آن از دیرباز مورد توجهایرانیان قرار داشته است بطوریکه جلوگیری از تخریب ونابودی منابع آب زیرزمینی جز اصول برنامه ریزیدربهره برداری ونگهداری صحیح از این منابع است. دراین راستا استفاده بهینه از آبهای سطحی و سیلابها برایتغذیه آبخوانها وتامین آب مورد نیاز برای بخشهای کشاورزی ، شرب وصنعت همواره از عوامل بسیار موثر و مهمتلقی می گردد . در این مقاله سعی شده است با توجه به تجارب چند ساله اخیر پخش سیلاب بر رویمخروطهای افکنه در خروجی حوزه های آبخیز کلیاتی از اصول و مبانی پخش سیلاب و نیز روش های مکانیابی و مطالعات مربوط به بررسی چند طرح انجام شده در داخل و خارج از کشور بیان شود.