سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد نریمانی فر – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی نفت
عبدالنبی هاشمی – عضو هیئت علمی صنعت نفت
کریم سلحشور – عضو هیئت علمی صنعت نفت

چکیده:

نحوه استخراج و بهره برداری از منابع عظیم نفت همواره مشکل پیش روی مهندسان مخزن می باشد اهمیت حجم عظیم منابع هیدروکربوری غیرقابل برداشت توسط روشهای تولید طبیعی و غیرقابل جایگزین این منابع گسترش و استفاده از روشهای EOR جهت بدست آوردن حداکثر بازدهی تولید از مخزن نفتی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته استتزریق آب وگاز به عنوان روشهای ازدیاد برداشت ثانویه از جمله روشهایی اند که بدلیل هزینه های پایین و راندمان تولید بالا نسبت به سایر روشهای EOR بیشترین استفاده را در سرتاسر جهان به خود اختصاص داده اند به دلیل افت فشار و کاهش تولید در مخازن ایران لازم است که با مطالعه و بررسی هرچه بیشتر این روشها به بررسی اثرات و نتایج تزریق پرداخته شود. دراین تحقیق که بصورت مطالعه موردی برروی یکی از مخازن شکافدار ایران انجام شدها ست با استفاده از نرم افزار Eclpise100 ابتدا پیش بینی رفتار آینده مخزن با استفاده از انرژی خود مخزن در حالت طبیعی بدست آ ورده شد و سپس تزریق آبو گاز جهتکاهش افت فشار مخزن و افزایش بازیافت صورت پذیرفت . با انجام سناریوهای مختلف مشخص شد که سناریو SPOT-5 بهترین سناریو تولیدی می باشد.