سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد- مکانیک ساخت و تولید
سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

فرآیندECAP(Equal Channel Angular Pressing) یا اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار یکی از روشهای تولید مواد فوق ریزدانه و نانوفلزات می باشد که در این روش با اعمال کرنشهای پلاستیک شدید باعث شکست دانه ها درحین شکل دهی و نیز تولید دانه های خیلی ریز در مرحله تبلور مجدد می شوند. مهمترین پارامترهای این فرآیند هندسه قالب، دمای فرآیند، شرایط اصطکاکی و تعداد و نوع پاسها می باشد که در این تحقیق با شبیه سازی المان محدود فرآیند اثر پارامترهای هند سه قالب و اصطکاک را بررسی کرده ایم که نتایج نشان دهنده وابستگی زیاد کرنش به زاویه شیار است، ثیر اصطکاک بیشتر روی نیروی شکل دهی می Ĥ زاویه گوشه نیز اثر قابل توجهی روی یکنواختی توزیع کرنش دارد ولی تاثیر اصطکاک بیشتر روی نیروی شکل دهی می باشد. همچنین جهت بررسی صحت نتایج، اطلاعات حاصل با داده های آزمایشات تجربی مقایسه شده و در نهایت معیارهای انتخاب و مقادیر بهینه پارامترها مشخص می شوند.