سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدرضا اوصافی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور کلباسی – استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایمان امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
پیل های سوختی اسید جامد، نسل جدیدی از پیل های سوختی هستند که بر پایه ی الکترولیت سزیم دی هیدروژن فسفات و در دماهای متوسط حدود 250 درجه ی سانتی گراد عمل می کنند. الکترولیت های حالت جامد به دلیل تسهیل در امر انتقال پروتون بدون آب، آینده ی درخشانی برای کاربرد در پیل های سوختی دارند. بازده بالا، عدم خوردگی در پیل و امکان ساخت در ابعاد گوناگون، از جمله مزایای این پیل ها می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر، توسعه یک مدل سه بعدی و دقیق برای پیش بینی پارامتر-های مختلف عملکردی پیل شامل توان تولیدی، دانسیته جریان، توزیع غلظت اجزا و… می باشد. همچنین از مدل به دست آمده می توان برای تعیین پارامترهای بهینه هندسی و عملکردی، استفاده کرد. برای شبیه سازی، پس از تهیه ی مدل هندسی سه بعدی و مش بندی آن، معادلات بقای جرم، بار الکتریکی و ممنتوم، در نواحی مختلف پیل، شامل الکترولیت، الکترود ها، کانال های جریان و جمع کننده ی جریان، تعریف می شود.