سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مریم حسام پور –

چکیده:

درسالهای اخیر نقشهای متعدد اکوسیستم تالابی و ارزشمندی آنها برای انسان ها بطور فزاینده ای شناخته شده است اما اهمیت آنها درمحیط زیست و حیات بشر معمولا کمتر از ارزش واقعی آنها درنظر گرفته می شود تالاب ها ازجمله مهمترین عرصه های حیاتی درجهان هستند که به دلیل تنوع زیستی منحصربفرد حجم زیست توده تولیدی بالا نقش کنترلی درسیستم های هیدرولیک و اهمیت های چندجانبه جهانگردی تفرجی علمی پژوهشی و اندوختگاه های بیوسفری ازجایگاه ویژه ای برخوردارند حفاظت از تنوع زیستی تالاب ها درحفظ بقا و عملکردهای مشهود نامشهود تالاب و حمایت از ادامه چرخه اکولوژیک آن اهمیت بسزایی دارد امروزه با توجه به روند صنعتی شدن و گسترش آلودگی ها میزان تخریب زیستگاه و کاهش تنوع زیستی افزایش یافته است اهمیت شناسایی تنوع زیستی برکیفیت حفاظت ومدیریت تالاب ها می افزایند دراین مقاله درابتدا عملکردهای فرایند طرح ریزی مدیریت تالاب مورد بررسی قرار داده سپس با مفهوم استفاده خردمندانه از تالاب آشنا شده و درنهایت به بررسی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان دراستان خوزستان پرداخته خواهد شد.