سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جعفر علی اولاد – کارشناس ارشدمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
شهلا محمودی – استاد گروه علوم خاک دانشگاه تهران و شیراز
منوچهر زرین کفش – استاد گروه علوم خاک دانشگاه تهران و شیراز
علی ابطحی – استاد گروه علوم خاک دانشگاه تهران و شیراز

چکیده:

میکرومورفولوژی شاخه ای از علم خاکشناسی است که به تشریح، تفسیر و تا حد زیادی اندازه گیری اجزاء، عوارض و فابریک خاکها در بعد میکروسکوپی، یعنی ماورای آنچه که براحتی با چشم غیر مسلح دیده می شود، می پردازد . اهمیت میکرومورفولوژی به ویژه در علم ژنز خاک بحدی است که Soil Taxonomy از آن بعنوان یک روش مطمئن برای شناسایی آسان یک سری فرایندهای خاکسازی استفاده می کند . امروزه دانش میکرومورفولوژی یا شناخت میکروسکوپی خاک در کنار مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی قادر است بسیاری از مشکلات پیچیده تشکیل و طبقه بندی خاک را پاسخگو باشد امروزه غالب مطالعات میکرومورفولوژی خاک از دو دیدگاه بروئر و بولاک مورد بررسی قرار می گیرد . اطلاعات کانی شناسی برای فهم چگونگی تشکیل خاک ها ضروری و پر اهمیت بنظر می رسد . رس های خاکها با تأثیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها از جمله نگهداری رطوبت، تراکم خاک، پایداری خاکدانه ها، هدایت آبی، نفوذپذیری، تبادل کاتیونی، انقباض و انبساط، تثبیت پتاسیم و سایر عناصر و … بیانگر مراحل تکامل خاک می باشند .