سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا فیضی درخشی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسین جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
محمد دوچرخه ساز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله سعی شده تا دو الگوریتم طبقه بندی از خانواده استدلال بیزی مورد بررسی و مقایسه شوند استدلال بیزی که یکی از ابزارهای داده کاوی است و در طبقه بندی و دسته بندی ورگرسیون و …استفاده می شود براساس این فرض بنا نهاده شدها ست که مقادیر مورد توجه از یک توزیع احتمال پیروی می کنندو اینکه تصمیم های بهینه می توانند با استدلال برروی این احتمالات به همراه داده های مشاهده شده اتخاذ شونداستدلال بیزی روشی مستقیم برای این کار با احتمالات برای الگوریتم های یادگیری فراهم آورد و همچنین چارچوبی برایتحلیل عملکرد الگوریتم هایی مستقیما با احتمالات سروکار ندارند ایجاد می نماید.