سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسن خانی – دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده:
دردهه اخیرمسائل زیست محیطی مرتبط با گازهای گلخانه ای و تخریب لایه ازون سبب شده است تا تلاشهای گسترده ای به منظور یافتن جایگزین های مناسب برای مبردهای مصنوعی فعلی صورت گیرد امروزه مبردهای طبیعی به علت سازگار بودن با محیط زیست موردتوجه محققین قرارگرفته است. درمیان مواد طبیعی موجود، هیدروکربن ها به علت فراوانی، ارزان بودن و خواص مناسب ترموفیزیکی بیش ازسایر مواد طبیعی شانس مطرح شدن درآینده صنعت تبرید را دارند. یکی از علل تخریب لایه ازون و افزایش گرما ی زمین استفاده از ترکیبات هیدروکلرو فلورو کربن ها در مبرد هاست که به دنبال کشف این موضوع تلاش های زیادی برای جایگزینی مبردهایی که در سیستم های برودتی استفاده می شود، صورت گرفت. مبرد R134aجایگزین مبرد R22است که در سیستم سرمازای وسایل حمل ونقل، سردخانه های تجاری و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه مشخص شده است که مبرد R22برای لایه ازون مضر است. در این مقاله به بررسی ویژگی های مبرد R22 و معایب آن پرداخته شده و سپس تحلیل عملکرد یک سیستم تبرید تراکم بخار با مبردهای سازگار با محیط زیست HFC152a، HFC32، HC290، HC1270، HC600aو RE170 انجام پذیرفته و نتایج آن با R134aبه عنوان مبرد جایگزینR22 مقایسه گردیده است.