سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
جواد اکبری ترکستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گروه کامپیوتر اراک
زینب رستمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گروه کامپیوتر اراک

چکیده:
یکی از مشکلات مربوط به شبکه های تلفن اینترنتی که انتظار می رود در آینده مشکلاتی مشابه مسئله هرزنامه ها در ایمیل را برای سیستم های تلفنی ایجاد کند مسئله هرز تماس ها است. تشخیص هرز تماس در شبکه های تلفن اینترنتی باید به صورت بی درنگ بدون توجه به محتوا و قبل از برقراری نشست انجام ود. بر این اساس در این مقاله ما سعی کرده ایم که با ارائه یک روش جدید مبتنی بر تمرکز بر روی رفتار کاربران و با نگاه به آسیب پذیری های موجود در سیستم VOIP که منجر به ایجاد هرز تماس می شوند سیستم ضد هرز تماسی ارائه کنیم که قادر به تشخیص تماس های مزاحمی که به صورت همزمان است در مرحله سیگنالینگ باشد . سیستم پیشنهادی با در نظر گرفتن آسیب پذیری های منجر به هرز تماس به شناسایی رفتارهای مشکوک کاربران می پردازد و بعد از بررسی ویژگی های تماس با استفاده از یک روش چالش / پاسخ تنها به کاربرانی اجازه ورود می دهد که از نرمال بودن تماس آنها اطمینان حاصل کند. ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی آن انجام شده و مقادیر نرخ تشخیص و نرخ هشدار نادرست به دست امده حاکی از موفقیت این روش در جلوگیری از ورود هرز تماس ها به شبکه را دارد.