سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب شاه نظری – استادیار گرایش خاک و پی, دانشکده عمران, دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی سلیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی, دانشکده عمران, دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از ویژگیهای هر سیستم دینامیکی، فرکانس اصلی آن می باشد که در سازه های یکپارچه و در محیطهای افقی نیم بینهایت دارای یک عدد واحد بوده، اما در سیستمهای سه بعدی)همانند ناهمواری های سطح زمین که دارای پستی و بلندی و ضخامت متغیر مصالح می باشند.( برای هرناحیه ) نقطه ( یک فرکانس جداگانه وجود دارد. تعیین فرکانس اصلی ساختگاه در هرناحیه جهت جلوگیری از وقوع پدیده تشدید اهمیت بسزایی دارد . عموما جهت تعیین فرکانس هر نقطه از یک سیستم پیوسته سه بعدی، براساس ضخامت و سرعت موج برشی لایه های زیرآن ، فرکانس اصلی را محاسبه می کنند و تاثیر نقاط اطراف را بر روی فرکانس اصلی نقطه مورد نظر نادیده می گیرند . در این مقاله هدف, مقایسه بین نتایج سه بعدی و یک بعدی مقدار فرکانس مد برشی, در نقاطی از سطح زمین واقع برمحدوده قرارگیری بدنه سد می باشد. این امر با مدلسازی ساختگاه مورد مطالعه )که در دره ای نامتقارن با ضخامت آبرفت متغیر قراردارد. توسط نرم افزار FLAC3D [1] بصورت سه بعدی و یک بعدی محقق گردید. در نهایت تاثیر شکل دره و لزوم در نظر گرفتن شرایط واقعی سه بعدی نسبت به حالت یک بعدی با بررسی اختلاف جوابها نتیجه شد.