سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
هادی زارعی محمودآبادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.
مهدیه یزدی – مدرس گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز یزد

چکیده:
امروزه یکی از مشکلات عظیم شهرهای بزرگ، وجود حجم عظیم و متنوعی از آلاینده های زیست محیطی علی الخصوص منوکسیدکربن میباشد، که سلامت شهروندان را بشدت تحت تاثیر قرار میدهند. این معضل جهانی در شهرهای اردکان و میبدواقع در استان یزد نیز بدلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه، همچنین بدلیل مرکزیت آن و اینکه در مسیر چهار راه ارتباطی کشور واقع شده و عبور و مرور وسائل نقلیه موتوری نیز در آن زیاد است کاملاً مشهود است. این تحقیق با انجاممطالعات ستادی و میدانی به بررسی میزان انتشار منوکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت وسائط نقلیه موتوری در محدودهمطالعاتی پرداخته و ضمن آنالیز نتایج و مقایسه با استانداردها، رهنمودها و راهبردهای پیشنهادی جهت کاهش آلودگی و بهبود وضع هوای شهرهای محدوده مطالعاتی ارائه نموده است. بررسیها نشان میدهد در محدوده مطالعاتی، بیشترین میزانسوخت مصرفی در بخش حمل و نقل مربوط به گازوئیل و کمترین آن سوخت گاز( CNG )میباشد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی میزان انتشار منوکسیدکربن ناشی از احتراق بنزین در هر دو شهرستان میبد و اردکان بالاتر از میزانانتشار منوکسیدکربن ناشی از احتراق گازوئیل در این دو منطقه میباشد. در عین حال میزان انتشار منوکسیدکربنناشی از احتراق سوحت در شهرستان میبد از شهرستان اردکان بیشتر است ولی در عین حال میزان غلظت منوکسید کربن( co ) در محدوده مطالعاتی کمتر از حد استاندارد موجود ( ppm (0 میباشد. لذا با اجرای راهکارهایی نظیر ازرده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی، ایجاد و افزایش جایگاههای عرضا CNG و نصب دستگاههای لازم جهت کنترل گازهای خروجی از اگزوز وسایط نقلیه و ایجاد مراکز کنترل مواد آلوده کننده خروجی از اگزوز وسایط نقلیه به منظور پایش سلامت و پایش زیست محیطی در منطقه میتوان میزان انتشار این آلاینده را کاهش داد.