سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
جاوید شریف نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
نوید پرچمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
توحید اسدالله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:
از بدو تاریخ ظهور تمدن ها در کنار منابع آبی شکل گرفته و تمدن های بزرگ و قدیمی در کنار رودخانه ها و مکانهایی که استحصال آب در آن از مشکل خاصی برخوردار نبوده، شکل گرفته است. این مسئله اهمیت این مادهحیاتی را در طول تاریخ برای بقاء زندگی بشری نشان می دهد. انسان همواره در پی کسب راه حلی آسان برایاستحصال آب جهت رفع نیازات خود می باشد، به همین علت، از آنجایی که تامین آب از طریق منابع سطحی راحتتر به نظر می رسد لذا اولین گزینه برای بدست آوردن آب استفاده ازاین منابع می باشد. یکی دیگر از گزینه هایمهم، بکارگیری آب های محصور در اعماق زمین است، که نیازمند استفاده از انرژی برای استحصال آن می باشد.این گزینه در مناطقی که آب سطحی در آن موجود نباشد می تواند بهترین گزینه به حساب آید. اما در بعضی ازمواقع به علت کمبود آب و عدم تامین نیاز مورد نظر طرح تلفیق آب های زیرزمینی و منابع سطحی مطرح می شود.در این مقاله به بررسی حجمی میزان تلفیق آب زیرزمینی و سطحی به منظور برآورد نیاز موردنظردر سال های 78تا 89 در شهرستان تبریز پرداخته شده است. در این بررسی مشاهده گردیده است که میزان مصرف سالانه در طیسال های آماری دارای روند صعودی بوده که با توجه به افزایش جمعیت منطقی به نظر می رسد. با توجه به نتایجحاصله و سیر صعودی برداشت آب از منابع آب های سطحی و زیر زمینی می توان گفت در صورت عدم فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی آب و بکارگیری روش های صحیح جهت تزریق آبخوان ها، آینده ای نه چندانخوشآیندی در انتظار خواهیم بود.