سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
نبی جهانتیغ – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه زابل
رضا یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علی کشاورز – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
متداول ترین وسایل گرمایشی از روش گرمایش جابجایی بهره می برند و به دیگر روش های انتقال حرارت از جمله روش تابشی کمتر توجه می شود. در صورتی که گرمایش همزمان جابجایی و تابشی، مزایای زیادی در مصرف بهینه انرژی و شرایط آسایش حرارتی دارد. در این تحقیق به مقایسه و بررسی سیستم گرمایش جابجایی و سیستم هیبریدی (گرمایش همزمان جابجایی و تابشی) پرداخته شده است. این پژوهش به صورت سه بعدی در حالت غیر دائم انجام شده است. مدل مذکور شامل یک اتاق و مانکن حرارتی با شکل فیزیولوژی واقعی است. این بررسی به خوبی میزان صرفه جویی در انرژی، ایجاد شرایط آسایش حرارتی بهتر و سریع تر را نشان می دهد. هم چنین مقایسه نتایج جوا ب های حاصل از این روش با سایر روش های تجربی نشان-دهنده دقت بسیار بالای این روش می باشد