سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عبدالکریم سجادی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مازیار آزادبه – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

ترکیبات بین فلزی پایه نیکل و آلومینیوم به علت استحکام کششی زیاد، دانسیته پایین، مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی خوب در دماهای بالا بسیار مورد توجه اند، از طرفی کاهش اندازه دانه در حد نانومتر باعث بهبود چشم گیری در خواص مکانیکی مواد می شود. در این مقاله از روش آلیاژسازی مکانیکی جهت تولید پودر نانومتر Ni3Al استفاده شده است، به این منظور پودر عناصر آلومینیوم و نیکل با ترکیب Ni75Al25 در یک آسیاب ماهواره ای با شرایط متفاوت آلیاژسازی مکانیکی شد. تغییرات ساختاری ذرات پودر به وسیله دیفراکتومتر اشعه ایکس(XRD) درمدت زمان های بین 1 تا 55 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اثر زمان آلیاژسازی و نوع اتمسفر محیط بر روی ویژگی های ساختاری مانند نوع ساختار، اندازه کریستالی، عیوب شبکه ای و… مورد مطالعه قرار گرفت.مشخص گردید که در ابتدای زمان آلیاژسازی، محلول جامد Ni(Al) تشکیل می شود که با افزایش زمان آلیاژسازی ترکیب بین فلزی Ni3Al با ساختار نانو کریستال مشاهده می شود.