سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدعباس سکاک – استادیار، دانشگاه بین المللی امام (ره)
بهنام کرملو – دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام (ره)
حامد منافی – دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام (ره)
احسان خدارحمی – دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام (ره)

چکیده:
هر چند استفاده از سیکل تبرید تراکمی تک مرحله ای مزایایی چون سادگی تجهیزات و ارزان بودن را در پی دارد، ولی در برخی از کاربرد های صنعتی تبرید که گستره دمایی بین محیط سرد و گرم وسیع است، دیگر امکان استفاده از آن وجود ندارد. در این صورت سیکل های تبرید زنجیره ای و سیکل تبرید چند مرحله ای جایگزین خوبی برای آن می باشند که از طریق کاهش کار کمپرسور، سبب بهبود ضریب عملکرد خواهند شد. در این پژوهش ابتدا مروری گذرا بر انواع سیکل های تبرید خواهیم داشت و به طور خاص سیکلهای تبرید زنجیره ای و چند مرحله ای را مورد بررسی قرارخواهیم داد. در نهایت عوامل موثر بر ضریب عملکرد یک سیکل تبرید تراکمی دو مرحله ای را به منظور یافتن ضریب تراکم بهینه و مناسب ترین مبرد از طریق شبیه سازی سیکل در نرم افزار مهندسی EES بررسیخواهیم کرد.از جمله عوامل موثر میتوان به فشار میانی بین دو کمپرسور،دمای کندانسور، دمای اواپراتور و نوع مبرد به کار رفته در سیکل اشاره کرد