سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
امین نعیم آبادی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سلمان حنیفی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمدرضا عطرچیان – عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:
مسئله استفاده از تونل های زیر زمینی جزو مسائلی است که بسیار مورد توجه بوده و می تواند بسیاری از مشکلات موجود در زمینه حمل و نقل، انتقال آب، سایت های تاسیساتی زیر زمینی و … را حل نماید. به طور کلی حفر تونل و دیگر سازه های زیر زمینی منجر به حذف توده ای از خاک و سنگ محل و بروز تغییرات قابل توجه در وضعیت تنش اطراف آنها می گردد. یکی از عوامل اصلی برای به حداقل رساندن تاثیرات زیان آور احتمالی نشست زمین بر روی سازه های موجود و محیط، توانایی پیش بینی پروفیل نشست زمین می باشد. ایجاد خطوط زیر زمینی قطار شهری در اصفهان از مدت ها قبل تصویب شده و خط 1 آن جزو خطوط اولویت دار این کار انتخاب گردید. فاز اول قطار شهری اصفهان از ترمینال کاوه تا ترمینال صفه ادامه دارد. بررسی مکان، نحوه حفاری تونل ها و همچنین اثرات ناشی از حفاری منجمله نشست و اثرات احتمالی آن بر روی سازه های ساخته شده بر روی سطح زمین بسیار مهم و حیاتی می باشد. در این تحقیقات ابتدا به بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و سپس به بررسی میزان تاثیر عمق تونل و خاک روباره آن بر میزان نشست تونل و مقایسه نتایج حاصل از ابزار دقیق با نتایج به دست آمده از روش های عددی و همچنین بررسی و تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر میزان این نشست ها پرداخته شده است.