سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاوه کلاه گر آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد
حمید امیدوار – دکتری مواد
بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری متالورژی
حمید نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد

چکیده:

کامپوزیت ها به دلیل خواص مکانیکی منحصر بفرد خود کاربرد فراوانی را در صنایع مختلف یافته اند دراین بین کامپوزیت های زمینه پلیمری بویژه کامپوزیت های تقویتی با الیاف نظیر کولار، شیشه و یا کربن از اهمیت زیادی به خوصص در صنایع هوافضا برخوردارند دراین پژوهش ابتدا به منظوردستیابی به خواص مکانیکی مورد نظر نمونه هایی با الیاف شیشه و رزین اپوکسی به روش Filament winding ساخته شد و طبق استاندارد SAE خواص مکانیکی آنها از طریق آزمایش استخراج گردید درادامه آنالیز مودار قطعه فولادی و کامپوزیتی نیز انجام گردید از یک مدل تحلیلی تجربی ترموست با دقت کافی به منظور بررسی عوامل موثر برساخت این قطعات کامپوزیتی بهره گرفته شد و درنهایت ارتباط بین پارامترهای موثر برساخت با ارایه معادلات انرژی نرخ پخت همدما و Kinetic بررسی گردید