سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
علی حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران،گروه مهندسی نفت
رجبعلی رحمتی – مدیریت مهندسی و توسعه نفت

چکیده:
درمطالعه جامع مخازن تعیین وضعیت مخزن دربخش زمین شناسی ازلحاظ شکل ساختمانی وجود گسلها بررسی و شناخت شکافها درصورت شکافدار بودن مخزن سنگ شناسی و رسوب شناسی بررسی و تعیین وضعیت ناحیه ای مخزن ژئوفیزیک بررسی سنگ مادر چنانچه ممکن باشد و تعیین نیازمنیدهای مورد نیاز برای مطالعات اینده مخزن صورت میگیرد درحوزه پتروفیزیک که شامل رقم سازی نمودارهای پتروفیزیکی ایجاد بانک اطلاعاتی و انالیز اولیه انتخاب چاه های کلیدی و بکارگیری نرم افزار مناسب انجام ارزیابی و انتخاب پارامترهای مهم و روشهای محاسباتی ساختن مدل مناسب روی چاه های کلیدی برای ایجاد مدلسازی زمین شناسی و مخزن است درمهندسی مخازن فعالیت های شامل بررسی امار تولید نفت گاز و آب انالیز خواص سنگ و سیال بررسی نمودارهای تولید وانجام حساسیت سنجی و پیش بینی عملکرد آینده مخزن صورت میگیرد.