سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نصراصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق روشی جهت ارزیابی کمی استعداد به پارگی گرم در آلیاژهای ریختگی مختلف و تاثیر شرایط گوناگون بر آن معرفی می شود. در این روش ریخته گری در قالبهایی به شکل T انجام می گیرد که در انتهای هر یک از بازوهای آن قلابهایی وجود دارد که از انقباض آزاد قطعه جلوگیری می کند. انتهای یکی از قلابها به یک لودسل متصل است تا در حین انجماد مقدار نیروی حاصل از انجماد به صورت نمودار نیرو- زمان بدست آمده و زمان وقوع شروع پارگی تعیین گردد. تغییرات دما در حین سرد شدن با استفاده از ترموکوپل قرار گرفته در قطعه، ثبت شده و با استفاده از آن می توان کسر جامد در هنگام پارگی را تخمین زد. به منظور ارزیابی روش فوق، آزمایشاتی بر روی آلیاژ Al-9%Si انجام گرفت و تاثیر شیب حرارتی قالب بر منحنی های نیرو و دما بر حسب زمان و بروز پارگی در قطعات بررسی شد. مطالعه میکروسکوپی شکافهای ایجاد شده حاکی از مشخصات پارگی گرم این شکافها می باشد