سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
سیدمصطفی جابری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه سمنان

چکیده:

در بحث حاضر پاسخ دینامیکی پانلهای ساندویچی با هسته مشبک موجدار و Y شکل تحت اثر سرعتهای ضربه تا مقدار 200m/s بررسی شده است. تنش های منتقل شده به صفحه اعمال ضربه (صفحه جلویی) و صفحه دور از ضربه (صفحه عقبی) نمونه ها با استفاده از ضربه مستقیم میله کولسکی اندازه گیری شده است و از دستگاه عکس برداری با سرعت بالا برای مشاهده مودهای تغییر شکل دینامیکی استفاده شده است. اندازه گیری های آزمایشگاهی با شبیه سازیهای المان محدود مقایسه شده است تا صحت شبیه سازی ها اثبات شده و به تفسیر نتایج تجربی کمک شود . همچنین از محاسبات المان محدود برای پیش بینی اثرات اندازه در پاسخ دینامیکی این پالنها استفاده می شود و نتایج آزمایشگاهی و پاسخ سازه های واقعی به هم ارتباط داده می شود.